Thông tin thanh toán

Chuyển khoản số tiền 999.000 đ

Tới Ngô Duy Tiến Dũng

STK: 86.369.55555

Ngân hàng Techcombank

Chi nhanh: Đào Tấn Ba Đình Hà Nội

Tổ chức đội nhóm kinh doanh đầu tư
Scroll to Top